Mens vi venter på å komme igang med første simulator. Etpar linker til softwaren vi bruker: https://www.youtube.com/watch?v=CGMZ1ogDNKg

Og en liten uoffisiell demo: https://www.youtube.com/watch?v=hfOFOuRdS3Y&index=1&list=PLlYU849E46onpKt2EF_4wDpmTDOKe0GDQ

Vi filmer og legger ut her så snart vi er oppe og går.